Brušný tanec detská skupina

Je známe, že efektivita vzdelávania detí, ich pohľad na svet a aktivita sú pevne zviazané s ich zdravotným stavom. Žijeme v dobe, keď sa dieťa chtiac alebo nechtiac stáva rukojemníkom rýchlo sa vyvíjajúcich technológií (televízor, počítač, mobilné telefóny atď.). To všetko prispieva k nedostatku pohybovej aktivity dieťaťa a odráža sa aj na zdravotnom stave. Tanec napomáha správnemu telesnému vývinu a upevneniu detského organizmu. Rozvíja sa pri ňom estetický vkus, kultúrne správanie sa v spoločnosti, umelecké a tanečné schopnosti, fantázia a pamäť a rozširuje sa obzor. Tanečné hodiny sú namierené na výchovu organizovanej, harmonicky rozvitej osobnosti.

Aktuálnosť orientálnych tancov pre deti

Aktuálnosť a popularita tanečného smeru Bellydance alebo Oriental dance (orientálny tanec) sa nestráca už po mnoho rokov. Dodnes má tento tanečný štýl v západnej i východnej Európe serióznu scénickú aj súťažnú úroveň, a vyrovná sa tak moderným tanečným štýlom, ako sú latinsko-americké tance, breakdance, hip-hop a pod. Vzhľadom k rastu popularity orientálneho tanca medzi dospelými, perspektíva rozvoja tejto tanečnej disciplíny je stále aktuálnejšia, organizujú sa nielen kurzy pre deti, ale aj súťaže a Bellydance festivaly.

Hlavné body programu:

- základy rytmu
-základy klasického tanca
-orientálny tanec
-tanečný repertoár

X Newsletter sign Out