Body Ballet

So stúpajúcim vekom naša ohybnosť klesá. Myslíte si, že na tom nezáleží, veď sa dá žiť aj bez poriadnej rozcvičky? Dá. Všetci si ale chceme predĺžiť mladosť a byť čo najdlhšie zdraví a samostatní. Nie je snáď ohybnosť tela jedným z hlavných znakov mladosti?

 

Čo je to body balet a na čo slúži?

 

Body balet je zjednodušená verzia baletu, prispôsobená ľuďom bez baletnej prípravy. Hodina začína gymnastikou

na zemi a rozťahovaním svalov, inak povedané strečingom. Počas celého cvičenia sa kladie dôraz na rovnomerné zaťaženie všetkých svalov, ale tak, aby neprišlo k poškodeniu kĺbov. Vďaka zjednodušeným baletným cvikom, zameraným na naťahovanie svalov, sa zvyšuje ohybnosť chrbtice aj kĺbov, no podľa špecialistov je hlavnou výhodou možnosť naučiť sa umeniu ovládania vlastného tela.

 

Hodiny body baletu teda:

• sú vhodné pre všetky vekové kategórie

• fyzická zdatnosť na nich nie je dôležitá

• ponúkajú možnosť zvoliť si záťaž podľa vlastnej voľby

 

Body balet a strečing je komplex metód, ktoré obsahujú tanečné prvky aj cviky, zamerané na naťahovanie. Sú

zamerané na rozvoj ohybnosti, spevnenie svalov a sú vhodné pre ľudí všetkých vekových kategórií a akejkoľvek

fyzickej zdatnosti.

X Newsletter sign Out